HomeCalendarFAQSearchMemberlistUsergroupsRegisterLog in

Share | 
 

 Geçmiş Yılların ÖSS Tarih Soruları

Go down 
AuthorMessage
JOKER
Admin
avatar

Mesaj Sayısı : 335
Rep : 2
İtibar : 783
Yaş : 27
Nerden : Tekirdağ

PostSubject: Geçmiş Yılların ÖSS Tarih Soruları   Tue Jun 02, 2009 5:07 am

-Tanım: Tarih, insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını,
uğraşlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini yer ve zaman göstererek,
neden-sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bir bilimdir.
Durum: İslamiyet'in hızlı yayılmasında diğer din ve inançlara
karşı gösterilen hoşgörünün payı büyüktür. Avrupa'da ve Asya'da
ezilmiş ve horlanmış insanlar Müslümanları kurtarıcı olarak karşıladılar.

Yukarıda verilen durumda tarihin tanımında yer alan öğelerden hangisine değinilmemiştir?

• zaman

-Aşağıdakilerden hangisi tarihi olayların araştırılmasında başvurulan yollardan biri olamaz?

• Deney yapma

-Bir tarihi olayda rolü olanların katkılarının doğru olarak değerlendirilebilmesi için
aşağıdakilerden hangisinin göz önünde tutulması gerekir?

• Olayın geçtiği zamandaki koşulların

-Cilalı Taş Devri'nde, yiyecek olarak kullanılmak üzere çeşitli bitkiler yetiştirilmeye
başlanmış, su kıyılarında birbirine bitişik bahçeli evler yapılmış, taşlardan yapılan
alet ve silahlar daha kesici hale getirilmiş, bitki liflerinden giysiler, yiyecekleri
saklamak için topraktan çanak çömlek yapılmıştır.
Bu açıklamada Cilalı Taş Devri'nde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmiş
olduğunu gösteren bir kanıt yoktur?

• Yazının bulunması
-Kalkolitik Çağ'da, Anadolu'da avcılık önemini kaybetmiş, tarım öncelik kazanmıştır.
Bu bilgiye dayanarak Katolik Çağ ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

• İnsanların yaşantısı değişmiştir

-Konya yöresinde bakır ve kurşun madenleri bulunmadığı halde, bu yöredeki Çatalhöyük'te
bu madenlerden yapılmış boncuk ve yüzük gibi takılar bulunmuştur.
Bu bilgiler Çatalhöyük'te yaşamış olan kültür ile ilgili aşağıdaki yargılardan
hangisi için kanıt olabilir?

• Süslenme, bu kültürde çok önemli bir kültürdür

-Mısır'da öğütleri ve ahlâk kurallarını kapsayan MÖ 3000 yıllarına ait edebi eserler
bulunmuştur. Anadolu'nun tarih öncesi dönemlerini aydınlatan, aynı yıllara ait
buluntular arasında bu tür eserlere rastlanmamaktadır. Anadolu'da aynı döneme
ait buluntular sadece günlük işlerde kullanılan eşyalardan oluşmaktadır.
Bu farkın, Anadolu'nun hangi özelliğinin sonucu olduğu savunulabilir?

• Yazıya geçişin daha geç olmasının

-MÖ tarihleri Milat Takvimi'nin başlangıcından geriye doğru gittikçe, MS tarihleri ise
Milat Takvimi'nin başlangıcından günümüze doğru geldikçe sayısal değer olarak artar.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

• MÖ ki iki tarihten sayısal değeri büyük olan, küçük olandan daha eski bir tarihi gösterir.
-Aşağıdakilerden hangisinin oluş zamanı diğerlerine göre daha belirgindir?

• Türkiye, 1932 yılında Milletler Cemiyeti’ ne üye olmuştur

-Hitit Krallığı feodal beyliklerden oluşmuş bir devletti. Daha sonraları bu beylikler kaldırılmış, yerlerine valiler atanmıştır.
Bu değişiklikle ulaşılmak istenen hedef aşağıdakilerden hangisidir?

• Merkezi yönetimi güçlendirmek

-Hattuşaş'ta bulunan ve Hititlerle Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Barışı ile ilgili olan metinde, antlaşmaya Hitit Kralı III. Hattuşili'nin mühürü yanında, Hitit Kraliçesi Pudahepa'nın mühürü de basılmıştır.
Bu bilgi aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

• Kraliçenin, devlet işlerinde söz sahibi olduğunun

-İlkçağ'da Mısır'da tarım ürünlerinden alınan vergilerin belirlenmesi matematiğin, Nil nehrinin taşma zamanının hesaplanması astronominin, Nil sularının taşmasıyla bozulan arazi sınırlarının yeniden saptanması ise geometrinin gelişmesinde etkili olmuştur.
Yukarıda verilen bilgilere dayanarak aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir?

• İhtiyaçlar, insanları bilimsel çalışmalara yönlendirmiştir

-Tarihte ticaret alanında değiş-tokuş usulünün ortadan kalkmasını ve böylece, ekonomik hayatın büyük ölçüde gelişmesini sağlayan buluş aşağıdakilerden hangisidir?

• Para

-Urartuların mezarlarını oda ve ev biçiminde yapıp içine çeşitli eşyalar koymaları aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

• Hayatın ölümden sonra da devam ettiğine inandıklarının

İlkçağda İyonya'da,
- Tales ilk kez güneş tutulmasını hesaplamış,
-Pisagor ilk kez Dünya'nın yuvarlak olduğunu ileri sürmüştür.
İyonya'daki bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisini gösterir?

• Bilimsel çalışmalar yapıldığını

-Atina Şehir Devleti'nde halkın yardımıyla başa geçen Klistenes, sınıf ayrılığını ortadan kaldırmaya çalışmış, Halk Meclisi kurmuş ve bu meclise geniş yetkiler vermiştir.
Klistenes'in bu reformlarla ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir?

• Halkın yönetime katılımını sağlamak

-Herodotos'tan önce tarihi olayların oluşuna ilişkin birtakım listeler, kronoloji cetvelleri ve yıllıklar düzenlenmiş olduğu halde, tarih biliminin öncüsü olarak Herodotos gösterilmektedir.
Herodotos'un tarih biliminin öncüsü olarak kabul edilmesinde, aşağıdakilerden en çok hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

• Araştırarak ve yansız olmaya çalışarak yazması

-Hititlerde tarih yazıcılığı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi, tarafsız tarih anlayışının bir göstergesidir?

• Kralların zaferleri kadar yenilgilerini de yazdırmış olması

-Göktürklerle ilgili bilgilerden bazıları şunlardır:
I- İlk kez "Türk" adını taşıyan kavim olarak ortaya çıkmışlardır.
II- Doğu batı olmak üzere iki koldan yönetilmişlerdir.
III- Kendilerine özgü yazıya geçmişlerdir.
IV- Orta Asya'da devlet kurmuşlardır
V- Hükümdarları, komşu ülke hanedanlarıyla akrabalık kurmuşlardır.
Bu bilgilerden hangilerine dayanarak Göktürklerde ulusçu bir devlet anlayışı olduğu söylenebilir?

• I ve III

-İlk Türk devletlerinde Kurultay'ın savaş, barış gibi önemli konularda aldığı kararlar kağanı bağlamazdı.
Buna göre, Kurultay aşağıdakilerden en çok hangisine benzemektedir?

• Danışma meclisi

-Göktürk hükümdarı Bilge Kağan şehirlerin surlarla çevrilmesi, Taoizmin tanıtılması gibi konuları meclise getirmiş, fakat bu görüşler mecliste reddedilmiştir.
Bu bilgiye dayanarak Göktürklerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

• Mecliste sadece belli konular tartışılmaktadır.

-Hazar Devleti yöneticilerinin Museviliği kabul etmelerine rağmen, halk arasında Müslüman, Hıristiyan ve Şamanist olanlar da vardı. Halk arasındaki davalara Musevi, Müslüman, Hıristiyan ve Şamanistlerden oluşan bir hakimler kurulu bakıyordu.
Bu durum, Hazar Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinin varlığının bir göstergesidir?

_________________

[center]

Her hakkı mahfuzdur. Bu siteden yazılı, görsel, herhangi bir malzeme izinsiz kullanılamaz •
Bu Sitedeki konuları Kaynak göstermeden yayınlamak yasaktır !
Licensed to: arkadasim.forum.st by By_JOKER
[/center]
Back to top Go down
View user profile http://arkadasim.forum.st/
JOKER
Admin
avatar

Mesaj Sayısı : 335
Rep : 2
İtibar : 783
Yaş : 27
Nerden : Tekirdağ

PostSubject: Re: Geçmiş Yılların ÖSS Tarih Soruları   Tue Jun 02, 2009 5:07 am

• Adalet ve hoşgörünün egemen olduğunun

-Uygur Türkleri, başta Budizm olmak üzere çeşitli dinlere bağlı değişik kültürlerle ilişki kurdukları halde, dini terimlerin bile Türkçe karşılıklarını kullanmaya özen göstermişlerdir.
Uygurlar bu davranışlarıyla aşağıdakilerden hangisini korumaya çalışmışlardır?

• Milli benliklerini

-Uygur şehirlerinden İdikut'ta kervansaraylar ile Maniheist, Hristiyan, Budist mabetlerinin ve manastırların harabeleri yan yana bulunmuştur.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

• İnsanlar ibadetlerinde özgürdür

-İslamiyet'ten önce Türk sanatında, hayvanları ve bu hayvanların birbirleriyle mücadelelerini gösteren motifler ön planda olmuştur. Bu motifler kemer tokası, kılıç, hançer kabzası, süs eşyası, koşum takımı gibi taşınabilir malzeme üzerine işlenmiştir.
Eski Mısır'da aristokrat mezarlarının duvarlarına yiyecek, içecek, tohum ekimi, ekmek fırını, balık ve kuş avını gösteren resimler yapılmıştır?
Bu iki durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

• Sanatın toplumların yaşam koşullarını yansıttığının

-Türkçe'de buğday, arpa, darı gibi tahıl adları ile altın, gümüş, bakır, kurşun, demir gibi metal adlarının bulunması ve kurganlardan kılıç , süngü, bıçak ve balta gibi silahların çıkması, Türklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi için bir kanıt olamaz?

• Komşu ülkelerle iyi ilişkiler içinde olduklarına

-Genel olarak Türklerde sanat Uygurlara kadar, taşınabilir malzemeden deri, ahşap, metal ve taş işçiliğine dayalıdır. Uygurlarda ise sanat manastır, saray yapımı ve bunların iç donanımı biçiminde gelişme göstermiştir.
Türklerde sanatta görülen bu değişme aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

• Göçebe hayattan yerleşik hayata geçildiğinin

-İslamiyet'ten önce Mekke'yi ziyarete gelen Araplar kurdukları büyük bir panayırda alışveriş yaparlar, eğlenceler ve spor karşılaşmaları düzenlerler, sonra da Kabe'deki putları ziyaret ederlerdi.
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçadan çıkarılabilecek bir sonuç değildir?

• Araplar arasında siyasi birlik bulunduğu

-Yeni bir felsefi görüşü veya sanat akımını yaymaya çalışanlar gibi, Hz. Muhammed de İslam dinini yayarken başlangıçta büyük tepkiyle karşılaşmıştır.
Bu duruma bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

• Toplumların alışkanlıklarını değiştirmek zordur

-Aşağıdakilerden hangisi Mekkelilerin, Hicretten sonra Medine'de toplanan müslümanları bir güç olarak kabul ettiklerini gösteren bir kanıt değildir?

• Kervan ticaretini sürdürmeleri

-Hicretten sonra Hz. Muhammet Medine halkına savaşa kimlerin katılacağına karar verme
yetkisinin kendisine ait olduğunu, müslüman olsun olmasın herkesin eşit haklara
sahip olacağını, dış baskılara karşı birlikte hareket edileceğini duyurmuştur.
Bu duyuru aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olabilir?

• Yeni bir devletin temellerinin atılmakta olduğuna

-Dört halife döneminde bütün müslümanlar kardeş kabul edildiği halde, Emeviler döneminde Araplar diğer müslümanlardan üstün görülmüştür.
Emeviler dönemindeki bu anlayış aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

• Siyasi kargaşaların doğmasına

-İslam dünyasının ünlü bilginlerinden İbni Sina'nın "Kanun" adlı eseri Batılılar tarafından on beş defa Latince'ye çevrilerek tıp öğretiminde kullanılmıştır.
Bu durum aşağıdaki genellemelerden hangisini doğrulamaz?

• Pozitif bilimler İslamiyet’le birlikte doğmuştur

- Hz. Muhammed döneminde İslamiyet'i yeni kabul etmiş, puta tapmaktan henüz ayrılmış kişilerin anılarını canlandırmamak için resim ve heykel yasaklanmış; bu yasağa rağmen Emeviler döneminde Kasr-ül Hayr Sarayı, Abbasiler döneminde Balkuvara Sarayı resim, kabartma ve heykellerle süslenmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, İslam Devleti'nin kuruluşundan Abbasiler dönemine kadar geçen zaman içinde sanat anlayışındaki bu değişikliğin nedenlerinden biridir?

• Sınırların genişlemesi sonucu değişik kültürlerle ilişkiye girilmesi

-Emeviler devrinde, Araplar kendilerini soylu ve diğer müslüman uluslardan üstün görmüşlerdir. Bütün valilik ve komutanlıklara, önemli memurluklara Araplar getirilmiştir. İslam kültür ve uygarlığının oluşmasında büyük katkıları olan, Araplar dışındaki müslüman kişilere, Arapların kız vermeleri yasaklanmıştır.
Bu bilgilere dayanarak, aşağıdakilerden hangisine varılamaz?

• Emevi yönetimi halka eşit olanaklar tanımıştır.

-Emeviler Döneminde,
I. İlk Arap parasının basılması
II. Arap olmayan Müslümanlara mevali (köle) adı verilmesi
III. Aileler arasında iktidar mücadelesi olması
IV. Ülkeye katılan ulusların kültürlerinden yararlanılması
olgularından hangileri, Arap milliyetçiliğinin göstergesi sayılabilir?

• I ve II

-Hz. Ebubekir döneminde:
- Yalancı peygamberler ortadan kaldırılmış,
- İç ayaklanmalar bastırılmış,
- Dinlerinden dönen Arap kabilelerinin yeniden müslüman olmaları sağlanmıştır.
Hz. Ebubekir dönemindeki bu gelişmelerin tümü birlikte düşünüldüğünde bunlar, aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtıdır?

• Dini ve siyasi yönden etkinlik kazanıldığının

I- Hz. Ebubekir döneminde görevlendirilen bir heyet, Kur'an surelerini toplamıştır.
II- Hz. Osman zamanında Kur'an'ın düzenlemesi yapılmıştır.
III- Düzenlenen Kur'an, çoğaltılarak çeşitli yerlere gönderilmiştir.
Yukarıdakilerden hangileri, Kur'an'ın özgün halinin bozulması, değişik biçimlerinin ortaya çıkması tehlikesini kesin olarak önlemiştir?

• I ve II

-İslamiyetin ilk yıllarında Arapların özgün bir mimarileri yokken, giderek mimaride belirgin bir Arap sanatı ve üslubu doğmuştur.
Bu kültürel gelişmeyi sağlaya başlıca etken aşağıdakilerden hangisidir?

• Fethedilen ülkelerin kültürleri

-Çinlilerle Araplar arasında yapılan Talas Savaşı'nın dünya kültür tarihi açısında en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

• Kağıt üretiminin Çin’in dışında da yaygınlaşması

-İslamiyet'i kabul eden Mısır ve Kuzey Afrika'nın Arap olmayan yerli halkı sadece din değiştirmekle kalmayarak zamanla yeni bir kimlik de kazandılar. Türkler ve İranlılar ise din değiştirmelerine karşın kimliklerini korudular.
Türklerin ve İranlıların kimliklerini korumaları aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

• Eski ve köklü bir kültüre sahip olmalarının

-İslamiyet'i kabul eden milletler, kutsal kitaplarını okuyabilmek için Arap dilini ve alfabesini öğrenmeye başlamışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun sonuçlarından biri değildir?

• İslamiyetin İslam ülkeleri arasında farklı algılanması

-Selçuklularda resmi yazışmalar Farsça idi. Medreselerde eğitim Arapça yapılıyordu. Halk ve ordu kesimi ise Türkçe konuşuyordu.
Bu durum, Selçuklularda aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

• Türk dilinde gelişmenin yavaşlamasına

-Selçuklu sultanları, din ve ırk ayrımı gözetmeden halka toprak dağıtarak boş araziyi değerlendirmeyi devletin görevi saymışlardır.
Selçuklu sultanlarının izledikleri bu politika öncelikle aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir?

• Üretimde artışı

-Memlükler Devleti'nin siyasi varlığı Osmanlı Devleti'nden daha kısa sürdüğü halde, Memlüklerde tahta geçen hükümdar sayısı Osmanlılardan daha çoktur.
Memlüklerde hükümdar değişikliklerinin Osmanlılardan daha fazla olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

• Her emirin sultan olma hakkına sahip olması

-Türk-İslam uygarlığında aşağıdakilerden hangisinin yasaklanması, oymacılık, kakmacılık ve nakkaşlık gibi süsleme sanatlarının gelişmesinde etkili olmuştur?

• Resim ve heykelcilik

-Ortaçağda Müslüman bilim adamlarının eski Yunan filozoflarının eserlerinden yaptıkları çeviriler, daha sonra Avrupalıların ortaçağ anlayışından kurtulmalarında önemli bir ekten olmuştur.
Bu bilgiye dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

• Ortaçağda Müslüman-hristiyan çatışması sona ermiştir

-Anadolu Selçuklu Devleti'nde, kendilerine bir bölge yönetimi verilen hanedan üyelerine "melik" deniyordu. Kendi bölgelerinin yönetiminde söz sahibi olan meliklerin para bastırma, savaş açma ve siyasi görüşme yapma yetkileri yoktu.
Meliklerin yetkilerinin sınırlı tutulması, aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini gösterir?

• Ülke bütünlüğünün korunmasına

-Anadolu Selçuklu Devleti döneminde İtalyan, Fransız, İranlı, Suriyeli ve Yahudilerden bazı gruplar Antalya, Konya, Kayseri ve Sivas gibi şehirlere, bazı Türkler ise Kıbrıs, Suriye ve Kırım'a yerleşmişlerdi.
Bu durumun başlıca nedeni aşağıdaki alanlardan hangisinde görülen gelişmelerdir?

_________________

[center]

Her hakkı mahfuzdur. Bu siteden yazılı, görsel, herhangi bir malzeme izinsiz kullanılamaz •
Bu Sitedeki konuları Kaynak göstermeden yayınlamak yasaktır !
Licensed to: arkadasim.forum.st by By_JOKER
[/center]
Back to top Go down
View user profile http://arkadasim.forum.st/
JOKER
Admin
avatar

Mesaj Sayısı : 335
Rep : 2
İtibar : 783
Yaş : 27
Nerden : Tekirdağ

PostSubject: Re: Geçmiş Yılların ÖSS Tarih Soruları   Tue Jun 02, 2009 5:07 am

• Ticaret

-Anadolu Selçukluları döneminde ülkede Müslüman Türklerle birlikte yaşayan Hristiyan ve Musevi topluluklar genelde şehirlerde oturur, zanaat ve ticaretle uğraşır, ibadet ve dini törenlerini serbestçe yerine getirirlerdi. Bunlar, askerlik yapmazlar, ancak vergi verirlerdi.
Bu durum Anadolu Selçuklularıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

• Hoşgörüye dayanan bir siyasetin uygulandığının

-Anadolu Selçukluları Antalya, Alanya ve Sinop gibi limanları ele geçirdikten sonra bu limanlarda Avrupalı tüccarlara düşük gümrük tarifesi uygulamışlardır.
Anadolu Selçukluları'ndaki bu uygulamanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

• Ticari ilişkileri geliştirmek

-XII. yüzyılın sonlarına doğru Anadolu'da Moğol baskısının zayıflaması üzerine, sınırlara yerleştirilmiş Türkmen beyleri ve halk üzerindeki Selçuklu otoritesi de zayıflamıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine hız kazandırmıştır?

• Beylikleri ortaya çıkmasına

(NOT): Arkadaşlar sorularda diğer seçenekler yok. Bunlar sadece cevapları. Diğer seçenekler bende de yoktu. Belki işinize yarar diye düşündüm.

_________________

[center]

Her hakkı mahfuzdur. Bu siteden yazılı, görsel, herhangi bir malzeme izinsiz kullanılamaz •
Bu Sitedeki konuları Kaynak göstermeden yayınlamak yasaktır !
Licensed to: arkadasim.forum.st by By_JOKER
[/center]
Back to top Go down
View user profile http://arkadasim.forum.st/
 
Geçmiş Yılların ÖSS Tarih Soruları
Back to top 
Page 1 of 1
 Similar topics
-
» tasarımcı, tarih kodu (bakar mısınız)
» Tarih ve Saat Ayarları
» Tasarımcı ve Tarih Kodu (Copying) (VBulletin Stili)
» yılların ustasından boya yapımı
» Tanzimat'tan Bugüne Uzanan Türk Edebiyatı'nın Dönemleri

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
BİLGE FORUM - Forum Bilge :: Lise Ödev Kaynakları :: Tarih Ödevleri-
Jump to: